Me levera da mesta innan tre produkter og byggevarer. Her er ein liten oversikt over noke av produkta me levera. Trykk på dei enkelte produkta for å få meir informasjon.
 
 
Alt av spesial dimensjonar og lengder (også Lauvtre)
 
 
Alle kvalitetar - frå sløyd til emballasje og pallematerialar
 
 
Nedtørka golv -trykkimpregnert trelast - panelar -listverk mm
 
 
Furukleding eller andre marerialar til utebruk i rein al (kjerneved)
 
 
Villmarksprudukt
 
 
Emnevirke til Produksjon av møblar, vindauge, dører mm.
 
 
Materialar til restaurering
 
 
Båtmaterialar
 
 
Rundvirke til leikeapparat, eller pålar til allslags bruk
 
 
Hagemøblar i solid Furu
 
 
Ved
 
 
Miljø trelast
 
 
Grindverksbygg