Her finn du linkar til andre innan vår bransje:
 
Foreningen Norske Lauvtrebruk
Norsk Institutt for Skogforskning
Stiftelsen Bryggen
Norsk BygdeSag Forening
Norges Byggeskole
Statens Byggtekniske Etat
Norsk Treteknisk Institutt
Lovdata