Horda-Tre BA er eit samarbeid mellom sagbruk, arkitekter og andre treforbrukende virksomheter i Hordaland. Firmaets oppgave er å fordele arbeid jevnt og til den som er best egna til arbeidet. Dette fører til rask levering til kundar.

Horda Tre BA levera da mesta innan trelast og byggevarer. Det me ikkje har, skaffar me. Horda Tre BA er spasialisert på produkter i spesial dimmensjonar. Produkt som svært få andre kan levera.
Produkta me lavera er av meget god kvalitet, og me er etterkvart blit et anerkjent firma. Me levera blant anna til restaureringa av Bryggen i Bergen.

Horda-Tre BA har tilgang på det meste produksjonsutstyr for trelast, fra tørker til trykkimpregnering.

 

 

 

 
 

 

Telefon: 56 55 75 28 Telefaks: 56 55 75 29 Elektronisk post: dagleg.leiar@hordatre.no